/Fakta hållbara investeringar
Fakta hållbara investeringar2018-05-27T10:35:36+00:00

Myt 1. Du måste vara miljonär för att investera hållbart

Det finns ett mycket stort utbud av hållbara fonder där minimum investeringen understiger 10 000 kr.

Fakta: Millennials påverkar hållbara investeringar. Enligt studier från 2015 uppger 84% av millennierna – allmänt definierade som de som föddes mellan början av 1980-talet och 2000 – att de är intresserade av socialt ansvariga investeringar. Deras investeringsbehov driver en ökning av antalet produkter som är anpassade för privata investerare. Idag finns det ett mycket stort utbud av hållbara fonder där minimum investeringen understiger 10 000 kr.

Myt 2. Hållbara investeringar innebär lägre avkastning

Hållbara investeringar ger bättre avkastning

Fakta: Morgan Stanley Institutets analys visar att hållbara strategier ger avkastning i nivå eller ännu bättre än deras traditionella motsvarigheter.

Institutet genomförde 2015 en studie kallad Substainable Reality, i studien analyserade sju års utveckling på mer än 10 000 fonder och 2 800 aktivt förvaltade portföljer. Studien visade att hållbara investeringar vanligtvis mötte, och ofta överträffade resultatet av traditionella investeringar.

En Harvard studie från 2016 visar att företag med hög hållbarhetsfaktor avkastade bättre än de företag som hade lägre hållbarhetsfaktorer inom sin bransch.

Myt 3. Hållbara investeringar är en nischmarknad

Mer än 1/5 del av USA:s totala ekonomi styrs av hållbar förvaltning!

Fakta: Hållbart investerade tillgångar står nu för mer än 1/5 del av all förvaltning i USA, enligt 2016 års rapport om hållbara och ansvarsfulla investeringsutvecklingar från U.S. SIF Foundation.

SIF-stiftelsens uppgifter visar att hållbart investerade tillgångar nu står för 22% av alla investerade tillgångar under förvaltning i USA.

Myt 4. Hållbara investeringar är begränsade

Det finns fler än 1 000 hållbara fonder och de växer i antal!

Fakta: 2016 fanns det över 1 000 fonder med ESG-kriterier i sina investeringsbeslut. Dessa fonders tillgångar ökade från 1,01 miljarder dollar 2012 till 2,6 miljarder dollar 2016. Traditionella investeringsstrategier innehåller i allt högre grad ESG-analys för att hjälpa till att rensa bort potentiella uppblåsningar på aktiemarknaderna när företag bryter mot ESG-regler.

Källor
1. Report on the Sustainable and Responsible Investing Trends in the United States. U.S. SIF Foundation, 2016.
2. Sustainable Reality, Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, 2015.
3. Khan, Mozaffar and Serafeim, George and Yoon, Aaron S., Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality (November 9, 2016). The Accounting Review, Vol. 91, No. 6, pp. 1697-1724.
4. 2016 Report on the Sustainable and Responsible Investing Trends in the United States. U.S. SIF Foundation, 2016.
5. 2016 Report on the Sustainable and Responsible Investing Trends in the United States. U.S. SIF Foundation, 2016.
6. Helping Stock Portfolios Steer Clear of the Rocks, MorganStanley.com, November 15, 2016.
7. Sustainable Signals, Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, 2015.