Tjänster

ITP1 I EGEN REGI

MÅNGA FÖRDELAR MED ITP1 I EGEN REGI

Genom ITP1 i egen regi behåller företaget pengarna i rörelsen. Ni väljer själv hur ert frigjorda kapital, som annars är bundet i försäkringspremier, skall förvaltas. Placera pengarna i pensionsstiftelse eller låt det utgöra underlag för investering – förvandla pensionskostnaden till en investering. ITP1 i egen regi gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare då det skapar mervärde för de anställda. Det ger också möjlighet att skapa unik pensionsplan som även kan erbjudas medarbetare som omfattas av avtalspension SAF-LO.

Arbetsgivare

 • Sänkta pensionskostnader – överkonsolidering
 • Förmånliga lån via stiftelsen
 • Unika anställningsförmåner – attraktiv arbetsgivare
 • Möjlig medarbetarplan (ITP+SAF-LO)
 • Hållbara policyanpassade pensioner (GRI, CDP, TCFD, SDG)

Anställda

 • Pension helt utan avgifter
 • Återbetalningsskydd
 • Bättre sjukförsäkring
 • Enkla val – bara ett ”kryss i rutan”
 • Digital rådgivning
 • Hållbara pensioner
Man playing chess

Konsekvensanalyser

ALLA FÖRETAG BEHÖVER PLANERA FÖR FRAMTIDEN

Vem ska betala för pensionsrådgivningen? Inom kort finns inga ”gratis” råd via provisionsbaserade försäkringsavtal.

Alternativ ITP sk 10-taggarval, provisioner, kick-backs, fond i fond & förmånsbestämda pensioner är snart ett minne blott. De nya avgiftsbestämda pensionsavtalen tar över. In stormar Millennie-generationen (1980-2000) med helt nya krav på flexibilitet, individualitet, hållbarhet, etik och en stark vilja att vilja aktivt påverka via sina pensionsval.

Vårt mål är att skapa en ekonomisk förutsättning för arbetsgivaren att erbjuda bättre pensionsförmåner, enklare administration, färre val och så klart hållbara alternativ som gynnar oss alla. En arbetsgivarplan med pensionsförmåner för alla anställda, både arbetare och tjänstemän.

Hållbara Pensioner

MÅNGA FÖRETAG KAN BLI HELT FOSSILFRIA GENOM NÅGRA ENKLA JUSTERINGAR.

Hållbarhet är viktigt för de flesta företag, ofta kopplat direkt till er affär och varumärke. Kan ni intyga att era pensionsförmåner inte negativt påverkar vår miljö, skapar världskonflikter eller smutsar ned i naturen? Är det möjligt att ni aktivt sponsrar miljöförstöring genom icke hållbara och oetiska pensionsplaceringar?

Kort och gott, hur hållbara är era pensionsförmåner?

Vi har verktygen att ställa om företagets pensionsförmåner till hållbara placeringar. Många företag kan bli helt fossilfria, kraften finns i kapitalet.

HR Support

KOMPETENSFÖRFLYTTNING SKER I RASANDE FART NÄR PENSIONS & LÖNEADMINISTRATÖRER GÅR I PENSION.

Vi hyr ut erfaren och kompetent HR support personal som alla har gedigen erfarenhet från tidigare arbete inom pension och löneadministration. Vi administrerar allt inom avtalsområdet ITP, SAF-LO & PA-KFS. Överlåt pensionsadministrationen till oss så får ni mer tid över till kärnverksamheten på HR avdelningen.

Utbildning

REPETITION ÄR KUNSKAPENS MODER.

Vi erbjuder utbildning för nyanställda inom företagets pensioner och förmåner, likaså har vi utbildningspaket specifikt för de som närmar sig pension. Självklart erbjuder vi även pensionsinformation på löpande basis för anställda som har behov av pensionsplanering.  Vi löser företagets samtliga utbildningsbehov inom pensioner och förmåner oavsett om det är utbildning för anställda eller företagsrepresentanter inom HR & Ek-avd.