Loading...
Start2018-07-15T23:36:57+00:00

Millennials anser att deras investering kan skapa positiv förändring:

0%
anser att deras investeringar kan påverka klimatförändringen
0%
anser att deras investeringar kan hjälpa till att lyfta människor ur fattigdom

Millennials generationen gör mer hållbara investeringsbeslut.

Dubbelt så hög sannolikhet att de investerar i företag som fokuserar på sociala förhållanden & miljöfrågor än den generella investeraren.

ALLA INVESTERARE

MILLENNIALS

Alla vill ha fler valmöjligheter:

HÅLLBARA PENSIONER

0%
Millennials vill ha hållbara investeringsalternativ för sina pensioner.

SKRÄDDARSYDDA FÖRSLAG

0%
av alla investerare anser att det är mer sannolikt att de väljer en mer hållbar investering om placeringen har ett tydligt syfte.

För att nå ut snabbare krävs mer utbildning:

53%

53% av all investerare tror fortfarande att hållbara investeringar kräver avkall på avkastningen.

Kontakta oss redan idag

Kontakt