Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation)

Dataskyddsförordningen – GDPR som den även kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Syftet med GDPR är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter PuL – personuppgiftslagen.

Du upplyses om att Intelligencia AB, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information vänligen se Intelligencias integritetspolicy nedan.