Juridisk Information

Intelligencia AB är registrerade försäkringsförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi prioriterar att du ska vara nöjd med det arbete som vi utför. Om du ändå skulle känna att du inte är helt nöjd, kontakta oss.

Läs mer om hur vi jobbar med ITP1