Klagomålshantering

Intelligencia önskar givetvis att du skall vara nöjd med det arbete vi utför. Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som vi levererat måste du höra av dig så snart som möjligt.

Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Intelligencia som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Intelligencia.

När du framför klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Intelligencia du har haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter har skett.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Intelligencias ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Skicka ditt ärende till:
Intelligencia AB

Lennart Bengtsson
Box 5877
102 40 Stockholm
lennart.bengtsson@intelligencia.se