Tjänster

ITP1 I EGEN REGI

Bättre förmåner med ITP 1 i egen regi

ITP 1 i egen regi = attraktivare pensionsvillkor! Så kan ekvationen se ut i företag som väljer detta alternativ. Bra personal-förmåner kan göra att företag lättare behåller och attraherar kompetens.

– Undersökningar visar att medarbetare oroar sig för pensionen och ser tjänstepension som en av de viktigaste anställningsförmånerna. Att som arbetsgivare erbjuda extra bra villkor kan göra stor skillnad i företag som vill säkra kompetensen.

De klassiska fördelarna med pension i egen regi handlar om kontroll över pensionskapitalet och förbättrad likviditet. En minst lika viktig fördel med ITP 1 i egen regi är möjligheterna att behålla medarbetare och attrahera ny kompetens. Via en pensionsplan i egen regi kan företagen erbjuda bättre villkor och uppnå just detta.

Generellt gäller att en ITP 1-plan i egen regi ska vara lite bättre än det ickevals-alternativ som arbetsmarknadernas parter förhandlat fram. Detta krävs för att godkännas av ITP-nämnden, vilket borgar för att pensionsplanen håller hög kvalitet och är minst lika bra som alternativen.

Belöna, behålla och attrahera

För en arbetsgivare finns det flera parametrar i pensionsplanen som kan justeras för att göra planen mer attraktiv utan att den blir mer kostsam.

Det ger bättre förutsättningar till högre pension samt att den anställdes garanterade pension vid pensioneringen blir högre. Och vi vet att trygghet och förutsägbarhet är bland det allra viktigaste när det gäller pensionen.

Ett attraktivare villkor är till exempel att erbjuda en pensionsplan där arbetsgivaren inte tar ut någon avgift för sin förvaltning av kapitalet. Det har stor betydelse för pensionens storlek över tid och möjliggör en flexibel uttagsplan. Då kan en anställd exempelvis kombinera livsvarig utbetalning med en konsumtionsanpassad högre pension som trappas ner efter de
första åren som pensionär.

ITP1 i egen regi för långssiktighet

Med pension i egen regi kan företagen signalera att man ser långsiktigt på verksamheten och är beredda att satsa. Dessutom kan medarbetarna känna sig trygga i att arbetsgivaren tagit fram en bra lösning, som ytterst garanteras av PRI kreditförsäkring.

Vi hjälper er att analysera företagets pensionspolicys, beräkna de ekonomiska effekterna av pension i egen regi och slutligen utforma och ansöka om företagets egna ITP1, ITP2 eller SAF-LO plan.,

På denna sida kan du läsa ännu mer om ITP1
Vill du veta mer om ITP 1 i egen regi får du gärna höra av dig till oss.

Man playing chess

Konsekvensanalyser

ALLA FÖRETAG BEHÖVER PLANERA FÖR FRAMTIDEN

Vem ska betala för pensionsrådgivningen? Inom kort finns inga ”gratis” råd via provisionsbaserade försäkringsavtal.

Alternativ ITP sk 10-taggarval, provisioner, kick-backs, fond i fond & förmånsbestämda pensioner är snart ett minne blott. De nya avgiftsbestämda pensionsavtalen tar över. In stormar Millennie-generationen (1980-2000) med helt nya krav på flexibilitet, individualitet, hållbarhet, etik och en stark vilja att vilja aktivt påverka via sina pensionsval.

Vårt mål är att skapa en ekonomisk förutsättning för arbetsgivaren att erbjuda bättre pensionsförmåner, enklare administration, färre val och så klart hållbara alternativ som gynnar oss alla. En arbetsgivarplan med pensionsförmåner för alla anställda, både arbetare och tjänstemän.

Permutation

Framtidssäkra stiftelsens medel och ändamål med permutation

Stiftelser förändras över tid, om kapitalet överstiger åtagandet så uppstår det överlikviditet i pensionsstiftelsen. Detta överskott kan erbjudas till fler personer med pensionsbehov. Men då krävs det en ändring av stadgarna, detta kallas för en permutation (ändring §2). Om stadgarna inte ändras kan medel gå förlorat, eftersom det inte finns någon mottagare av kapitalet i stiftelsen!

Länsstyrelsens prövning

Vid prövning av ansökan utreds bland annat om de föreslagna stadgeändringarna står i strid med reglerna i tryggandelagen.

Fördelar med permutation

 • Överlikviditet i stiftelsen går inte förlorat över tid
 • Bredare förmånstagarkrets (destinatärer)
 • Uppdatera till en modernare språkform till ansvarig myndighet (Länsstyrelsen & FI)
 • Effektivisering och användning av stiftelsemedel
 • Förbereda stiftelsen för övergång från ITP2 till ITP1
 • 9:a ”stora pensionsstiftelser” behöver en publik hemsida. Vi hjälper till med mallar.

Vad ingår i Intelligencias uppdrag

 • Analys av befintliga stadgar & skriva nya stadgar
 • Analys av stiftelsens årsredovisning
 • Uppdatering av §2 Ändamål
 • Styrelseprotokoll ändring stadgar
 • Permutationsansökan till Länsstyrelsen
 • Styrelseprotokoll godkännande av nya stadgar
 • AGI administration PRI & SKV from 1 jan 2023

Hållbara Pensioner

MÅNGA FÖRETAG KAN BLI HELT FOSSILFRIA GENOM NÅGRA ENKLA JUSTERINGAR.

Genom ITP1 i egen regi behåller företaget pengarna i rörelsen. Ni väljer själv hur ert frigjorda kapital, som annars är bundet i

Hållbarhet är viktigt för de flesta företag, ofta kopplat direkt till er affär och varumärke. Kan ni intyga att era pensionsförmåner inte negativt påverkar vår miljö, skapar världskonflikter eller smutsar ned i naturen? Är det möjligt att ni aktivt sponsrar miljöförstöring genom icke hållbara och oetiska pensionsplaceringar?

Kort och gott, hur hållbara är era pensioner och förmåner?

Vi har verktygen att ställa om företagets pensionsförmåner till hållbara placeringar. Många företag kan bli helt fossilfria, kraften finns i kapitalet.

HR Support

KOMPETENSFÖRFLYTTNING SKER I RASANDE FART NÄR PENSIONS & LÖNEADMINISTRATÖRER GÅR I PENSION.

Vi hyr ut erfaren och kompetent HR support personal som alla har gedigen erfarenhet från tidigare arbete inom pension och löneadministration. Vi administrerar allt inom avtalsområdet ITP, SAF-LO, PA-KFS & AKAP-KR. Överlåt pensionsadministrationen till oss så får ni mer tid över till kärnverksamheten på HR avdelningen.

Utbildning

REPETITION ÄR KUNSKAPENS MODER.

Vi erbjuder utbildning för nyanställda inom företagets pensioner och förmåner, likaså har vi utbildningspaket specifikt för de som närmar sig pension. Självklart erbjuder vi även pensionsinformation på löpande basis för anställda som har behov av pensionsplanering 60+.  Vi löser företagets samtliga utbildningsbehov inom pensioner och förmåner oavsett om det är utbildning för anställda eller företagsrepresentanter inom HR & Ek-avd.