Hållbara pensioner

MÅNGA FÖRETAG KAN BLI HELT FOSSILFRIA GENOM NÅGRA ENKLA JUSTERINGAR.

För hållbara pensioner har vi har verktygen att ställa om företagets pensionsförmåner till hållbara placeringar genom ITP1 i egen regi via pensionsstiftelse. I en
pensionsstiftelse bestämmer arbetsgivaren tillsammans med en investeringsrådgivare hur pensionskapitalet ska förvaltas för att följa företagets hållbarhetspolicy alternativt EU:s nya hållbarhetskategorisering.

Hållbarhet är viktigt för de flesta företag, ofta kopplat direkt till er affär och varumärke. Kan ni intyga att era pensionsförmåner inte negativt påverkar vår miljö, skapar världskonflikter eller smutsar ned i naturen? Är det möjligt att ni aktivt sponsrar miljöförstöring genom icke hållbara och oetiska pensionsplaceringar?

Hållbara investeringar ger hållbara pensioner

Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar. Våren 2021 trädde ett nytt regelverk i kraft som ska göra det enklare för sparare att jämföra hur hållbara olika fonder är. Alla fonder ska nu enligt lag delas in i EU:s tre hållbarhetskategorier:

Mörkgröna fonder för hållbara pensioner för dig som vill göra skillnad

De fonder som tar hållbarhetsarbetet allra längst klassas som mörkgröna fonder – enligt EU:s nya hållbarhetskategorisering är det
fonder som har hållbara investeringar som mål.

1 Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9) – också kallade mörkgröna fonder.

Fonderna investerar i bolag som med sina produkter och tjänster arbetar för att lösa de globala utmaningarna, till
exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen eller tillhandahåller rent vatten.

2 Fonder som främjar hållbara egenskaper (artikel 8) – också kallade ljusgröna fonder.

Fonderna investerar i bolag som med sina produkter och tjänster arbetar för att lösa de globala utmaningarna, till
exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen eller tillhandahåller rent vatten.

Fonder som inte klassas som mörkgröna eller ljusgröna kan ändå ta hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning. Men fonderna kan ha ett innehåll som inte går att hållbarhetsklassa, till exempel statsobligationer som ingår i många lågriskfonder. Fonderna ska även lämna information om eventuella hållbarhetsrisker och hur de väntas påverka fondens avkastning.

Vi har valt ut några få mycket välrenommerade institutionella investerare som finns tillgängliga för er i vårt nätverk. De är samtliga topprankade inom hållbara investeringar med branschledande historisk avkastning med lång erfarenhet att förvalta kapital för pensionsstiftelser.

Kontakta oss för att veta mer om hållbara pensioner