ITP1

MÅNGA FÖRDELAR MED ITP1 I EGEN REGI

Genom ITP1 i egen regi behåller företaget pengarna i rörelsen. Ni väljer själv hur ert frigjorda kapital, som annars är bundet i försäkringspremier, skall förvaltas. Placera pengarna i pensionsstiftelse eller låt det utgöra underlag för investering – förvandla pensionskostnaden till en investering. ITP1 i egen regi gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare då det skapar mervärde för de anställda. Det finns också möjlighet att inkludera medarbetare som omfattas av avtalspension SAF-LO.

Arbetsgivare

 • Sänkta pensionskostnader – överkonsolidering
 • Förmånliga lån via stiftelsen
 • Unika anställningsförmåner – attraktiv arbetsgivare
 • Möjlig medarbetarplan (ITP+SAF-LO)
 • Hållbara policyanpassade pensioner (GRI, CDP, TCFD, SDG)

Anställda

 • Pension helt utan avgifter
 • Återbetalningsskydd
 • Bättre sjukförsäkring
 • Enkla val – bara ett ”kryss i rutan”
 • Digital rådgivning
 • Hållbara pensioner

HÅLLBARA PENSIONER

MÅNGA FÖRETAG KAN BLI HELT FOSSILFRIA GENOM NÅGRA ENKLA JUSTERINGAR

Hållbarhet är viktigt för de flesta företag, ofta kopplat direkt till er affär och varumärke. Kan ni intyga att era pensionsförmåner inte negativt påverkar vår miljö, skapar världskonflikter eller smutsar ned i naturen? Är det möjligt att ni aktivt sponsrar miljöförstöring genom icke hållbara och oetiska pensionsplaceringar?

KORT OCH GOTT, HUR HÅLLBARA ÄR ERA PENSIONSFÖRMÅNER?

Vi har verktygen att ställa om företagets pensionsförmåner till hållbara placeringar. Många företag kan bli helt fossilfria, kraften finns i kapitalet.